Algemene voorwaarden ILFU Memberships

Het ILFU Membership Platform is onderdeel van de activiteiten van Stichting Het Literatuurhuis, gevestigd op Achter de Dom 14 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54902924. De Stichting organiseert daarnaast het ILFU Festival en een cursusprogramma onder de naam ILFU Academy.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder lidmaatschap van het ILFU Membership Platform. Door ILFU Member te worden stem je in met de algemene voorwaarden. ILFU behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen, maar zal over een wijziging altijd tijdig comuniceren met de leden en hen de kans geven hun lidmaatschap aan te passen.

Over ILFU Membership Platform

Het ILFU Membership Platform biedt dagelijks nieuwe fictie die helpt om de wereld beter te begrijpen. Lid worden van het platform is niet nodig om de verhalen op het platform te kunnen lezen, beluisteren of bekijken; ze zijn voor iedereen beschikbaar. Als Member maak je deze verhalen wel mede mogelijk; de inkomsten van members worden geheel besteed aan opdrachten voor schrijvers en makers en aan de doorontwikkeling van het platform. Ook krijg je als Member een aantal extra’s zoals gratis toegang tot alle online events van ILFU en 20% korting op alle live events, 5% korting op cursussen en (vanaf 1 december 2021) de mogelijkheid om te reageren en curatoren te volgen.

Account en wachtwoord

Om ILFU Member te worden maak je een account aan op ilfu.com. Bewaar je inloggegevens goed, je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer ervan. Als je je gegevens verliest of het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op je account, laat het ons dan direct weten.  Het Lidmaatschap is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is dan ook niet toegestaan je wachtwoord aan derden te verstrekken. Je beheert je account via je eigen profielpagina. Je kunt hierop zien welke nieuwsbrieven je ontvangt en (vanaf 1 december 2021) aangeven welke curatoren je wil volgen. Vanuit je account kun je dan ook lidmaatschapsinstellingen wijzigen.

Tarieven en betaling

Als je ILFU Member wil worden, moet je eerst een account aanmaken. Betaling gebeurt daarna via de online betaaldienst Mollie.  Je kunt ervoor kiezen om een lidmaatschap per maand of per jaar af te sluiten. Abonnementen die tot 1 december 2021 worden afgesloten, lopen automatisch af na het einde van de gekozen periode. Als je na 1 december 2021 per maand betaalt, wordt het bedrag maandelijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. De eerste drie maanden van dit lidmaatschap zijn vast, daarna is het maandelijks opzegbaar. Als je na 1 december 2021 kiest voor betaling per jaar, wordt het lidmaatschapsgeld jaarlijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Na het eerste jaar is dit lidmaatschap maandelijks opzegbaar. ILFU heeft het recht om de prijs van het Membership te wijzigen. Members zullen tijdig op de hoogte gesteld worden van een eventuele prijsverhoging en in de gelegenheid gesteld worden om voorafgaand aan de prijsverhoging het lidmaatschap te beëindigen.  Indien niet aan de betalingstermijn wordt voldaan heeft ILFU het recht het Lidmaatschap op te schorten, te ontbinden en toegang tot het Membership te beëindigen.

Looptijd en beëindiging

Een Membership dat je voor 1 december 2021 afsluit stopt automatisch na de gekozen periode. Vanaf 1 december 2021 geldt het Membership voor onbepaalde tijd. Als je per maand betaalt, kun je na de eerste drie maanden op ieder gewenst moment opzeggen, het Membership wordt dan op de laatste dag van die maandperiode beëindigd. Een maandperiode loopt van de dag dat je lid bent geworden tot diezelfde dag de maand erop.  Als je per jaar betaalt, wordt het abonnement na een jaar automatisch verlengd voor een nieuw jaar. Wel kun je het na het eerste jaar maandelijks beëindigen door ‘automatisch verlengen’ uit te zetten in je account.

Nieuwsbrieven

Als Member ontvang je de wekelijkse nieuwsbrief met de verhalen die die week zijn gepubliceerd. Als je in je profiel aangeeft dat je een van de curatoren wil volgen ontvang je daarnaast mails van de posts van deze curator.  Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrieven door je voorkeuren in je profielpagina aan te passen.

Privacy

ILFU gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegeven, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verwerken de gegevens die je aan ons verstrekt hebt enkel met het doel om het Membership mogelijk te maken en daarover met je te communiceren. We zullen je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken en niet voor commerciële doeleinden gebruiken, behalve als je daarvoor toestemming hebt gegevens of als we daartoe verplicht zijn op grond van wet of rechtspraak. Meer informatie is te vinden in onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

ILFU is niet aansprakelijk voor enige schade die je als Member van het platform zou kunnen ervaren, behalve als deze schade is ontstaan door grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van ILFU. Je erkent dat de inhoud van het ILFU Membership Platform bestaat uit fictie en ook als zodanig beoordeeld moet worden. Hoewel we ons uiterste best zullen doen om de toegang tot het Membership Platform te allen tijde te garanderen, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor een eventuele tijdelijke verstoring.

Licentie

Als je reacties onder verhalen plaatst of op een andere manier inhoud deelt, dan geef je ILFU een onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken, tenzij daarover voorafgaand aan het delen van de informatie andere afspraken zijn gemaakt met ILFU.

Intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en opmaak van het ILFU Membership Platform rusten intellectuele eigendomsrechten. Je mag de verhalen printen of downloaden, maar alleen voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan (delen van) de verhalen, artikelen en beelden openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Als je geïnteresseerd bent om een verhaal of andere bijdragen over te nemen, kun je contact met ons opnemen via post@ilfu.com

Protocol voor gebruik

Vanaf 1 december 2021 bieden we ILFU Members de gelegenheid om te reageren en comments te plaatsen. Als Member ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud aan te bieden die: - racisme, geweld of haat bevorderen; - vals of misleidend zijn;-  inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten; - privacyrechten schenden; - inbreuk maken op enige wet- of regelgeving.- imiteert of verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit; - niet-openbare of beveiligde gebieden van het ILFU Membership Platform betreedt; - virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt; - de kwetsbaarheid van het Platform of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

Klachten

Hoewel we ons uiterste best zullen doen om onze Members te allen tijde tevreden te stellen, kun je natuurlijk een klacht hebben. Wij horen deze klacht graag zo snel mogelijk. We verzoeken je vriendelijk om deze te melden via post@ilfu.com. We zullen er zo snel mogelijk op reageren.

Geschillen

Op het ILFU Membership is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.