ANBI

Het ILFU International Literature Festival Utrecht is de merknaam waaronder stichting Het Literatuurhuis al haar activiteiten presenteert. Stichting Het Literatuurhuis is een stichting zonder winstoogmerk en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het Literatuurhuis onderschrijft en handelt binnen de bepalingen van de Code Cultural Governance.

ANBI Gegevens

Naam:
Stichting Het Literatuurhuis

Fiscaal nummer:
NL851485297B01

KvK nummer:
54902924

RSIN:

851485297

Postadres:
Postbus 274, 3500 AG Utrecht

Bezoekadres:
Achter de Dom 14, 3512 JP Utrecht

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel de literaire cultuur te presenteren als een zichtbaar en relevant onderdeel van de samenleving te laten zijn, een zo divers mogelijk publiek te laten kennismaken met of zich te laten verdiepen in de literaire cultuur en zelf nieuwe producten van de literaire cultuur voort te brengen. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het organiseren van het International Literature Festival Utrecht en andere (publieks)evenementen; het aanbieden van cursussen, workshops en andere educatieve producten; het publiceren en onderhouden van een online platform gericht op het stimuleren en bevorderen van de literaire cultuur in de meest ruime zin met alle middelen; het voortbrengen van producties zoals (boek)uitgaven, vertalingen, filmreportages en muzikale bewerkingen en het ontsluiten en archiveren van literair erfgoed.

Raad van Toezicht
Ineke Sluiter (voorzitter)

Gabriël van Rosmalen (secretaris)

Nisrine Mbarki

Gert van Oort

Kenneth van Zijl

Harminke Medendorp
(Neven)functies en rooster van aftreden

Directeur-bestuurders
Dr. M. Stoker

Monique Dirven

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting heeft personeel in loondienst. Het beloningsbeleid voor werknemers heeft het functiehandboek en de standaardregeling producerende letterenorganisaties als uitgangspunt.’

Beleidsplan

Hier is het meerjarenplan 2021-2024 te downloaden