Filter Vertaalprijzen

De Filter Vertaalprijzen worden jaarlijks toegekend voor twee in het voorafgaande kalenderjaar verschenen vertalingen die door de jury's als de meest bijzondere wordt beschouwd, een voor volwassenenliteratuur en een voor kinder- en jeugdboeken. Een belangrijk criterium voor bekroning is de creativiteit van de vertaler bij het oplossen van vertaalproblemen die voortvloeiden uit de eigen, bijzondere aard van het te vertalen werk.

Samen met de CPNB en het ILFU introduceerde het vertaaltijdschrift Filter in 2023 een tweede prijs: de Filter Vertaalprijs voor kinder- en jeugdboeken. Daarmee onderstrepen alle partijen het grote belang van goede vertalingen en goede kinderboekenvertalers.

Het prijzengeld

Het prijzengeld bedraagt voor beide prijzen € 10.000 euro en wordt ter beschikking gesteld door resp. de GAU (Groep Algemene Uitgevers) en de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek). Beide organisaties geven hiermee uitdrukking aan het belang dat zij hechten aan goede vertalingen en vertalers.

2024

Lees hier alles over de nominaties en de uitreiking van de Filter Vertaalprijzen 2024

De jury

De nieuwe juryleden van de reguliere Filter Vertaalprijs in 2024 zijn: Joost Baars (auteur, boekverkoper), Jacqueline Bel (hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, bestuurslid Stichting Filter), Yond Boeke (samen met Patty Krone laureaat van de Filter Vertaalprijs 2023), Anna Eble (vertaler, redacteur) en Brigit Kooijman (auteur, journalist).

Joost Baars © Tessa Posthuma de Boer
Jacqueline Bel
Yond Boeke
Anna Eble © Kim Thu Pham
Brigit Kooijman

Joost Baars (1975) is dichter, essayist, boekverkoper en redacteur. In 2018 werd zijn bundel Binnenplaats (Van Oorschot, 2017) bekroond met de VSB Poëzieprijs. Hij publiceerde vertalingen van gedichten van o.a. Gerard Manley Hopkins, Dorothea Lasky, Aaron Kunin en Joy Ladin. Hij woont in Amsterdam waar hij werkt aan zijn tweede dichtbundel.

Jacqueline Bel is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde (Multatuli-leerstoel) aan de VU. In 2015 publiceerde zij Bloed en rozen, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. In 2018 publiceerde ze met Rick Honings Multatuli nu en in 2021 stelde zij samen met Rick Honing en Coen van ‘t Veer De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische literatuur herlezen samen. In 2023 verscheen Schrijven, drukken, schrappen? Max Havelaar in tijden van sensitivity reading en ontlezing. In 2024 publiceerde zij met René van Woudenberg De Sjaalmanpapers.  

Yond Boeke studeerde Italiaanse taal- en letterkunde aan de UvA. Was van 1983 tot 1992 docent aan de UvA en van 1997 tot 2006 aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 1984 vormt ze een vertaalduo met Patty Krone. Zij vertaalden Umberto Eco, Pietro Aretino, Italo Calvino, Giovanni Verga, Vitaliano Brancati, Andrea Bajani en meer recent Paolo Cognetti. Voor hun vertaling van de klassieker I Promessi Sposi (De Verloofden) van Alessandro Manzoni ontvingen zij de Premio Internazionale ‘Diego Valeri’. Voor een bloemlezing uit de verhalen van Luigi Pirandello (Geluksvogels) ontvingen kregen zij in 2023 de Filter Vertaalprijs.

Anna Eble is tolk, vertaler en redacteur van Terras, tijdschrift voor internationale literatuur. Ze vertaalt voornamelijk poëzie uit het Nederlands en een enkele keer uit het Noors in het Duits (o.a. Paul van Ostaijen, Hans Faverey, Erik Lindner) en organiseert festivals, workshops en leesateliers (o.a. met toneelteksten) in verschillende landen. Ze is voorzitter van het Europäisches Laboratorium, een literaire instelling in Duitsland die lezers en schrijvers samenbrengt om erover na te denken hoe via de literatuur grenzen opgeheven kunnen worden.

Brigit Kooijman (1965) studeerde Vertaalwetenschap en werkte van 1990 tot 2006 als vertaler en ondertitelaar. Daarna hield ze zich bezig met (geschreven) journalistiek, de laatste jaren voor NRC. In 2020 verscheen van haar hand De oude actrice en ik, een biografisch portret van actrice Elisabeth Andersen.


De jury van de Filter Vertaalprijs 2024 voor vertaalde kinder- en jeugdboeken bestaat uit Anne van Buul (docent-onderzoeker), Nathifa Elshot (boekverkoper), Enne Koens (schrijver), Daan Stoffelsen (recensent) en Eva Wissenburg (vertaler).

Anne van Buul
Nathifa Elshot
Enne Koens
Daan Stoffelsen © Peter Arno Broer
Eva Wissenburg

Anne van Buul is docent-onderzoeker bij Hogeschool de Kempel in Helmond. Daar leidt en initieert zij (onderzoeks-)projecten die leesbevordering van aanstaande leraren tot doel hebben.

Nathifa Elshot is één van de oprichters van de Bijlmer Bookstore en vertaler van het boek Zó Veel. Daarnaast is zij betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven en pedagogisch medewerker.

Enne Koens schrijft drama, proza en liedjes. Ze verwierf bekendheid met jeugdromans als Sammie en opa en Ik ben Vincent en ik ben niet bang. Van oorsprong is ze toneelschrijfster en schreef voor diverse theatergroepen.

Daan Stoffelsen is webshopmanager bij Athenaeum Boekhandel, recensent en essayist. Hij was redacteur van De Revisor en jurylid voor de Boekenbon Literatuurprijs en schrijft ook over kinderboeken.

Eva Wissenburg is literair vertaler Frans-Nederlands en redactielid van Filter. Ze vertaalde onder meer werk van Clémentine Beauvais, Albert Camus, Éric Chevillard en Cécile Wajsbrot.