De 10 uitgangspunten van ILFU

ILFU is een jaarlijks festival en elke dag de online hub voor de fictie bij de feiten. Dit zijn de tien punten waar wij voor staan.

1. Fictie doet ertoe

Literaire fictie wordt steeds minder verkocht en wordt steeds minder zichtbaar in het publieke debat. En dat terwijl poëzie, romans en korte verhalen essentieel zijn om de wereld te begrijpen. Literatuur kan iets wat in andere kunstvormen en de journalistiek veel moeilijker is: in het hoofd van iemand anders kruipen. Je kunt de wereld ervaren met de blik van iemand die je niet bent. Begrijpen wat de ander beweegt vinden wij een cruciale waarde voor elke democratische samenleving. Daarom geven we opdrachten aan fictieschrijvers om nieuwe verhalen te maken en vragen we vertalers uit een variëteit aan taalgebieden om nieuwe verhalen in de wereld op te halen en te vertalen. 


2. Het nieuws is niet de enige manier om de wereld te beschrijven

De wereld is chaotisch en onsamenhangend en de journalistiek is niet altijd het juiste middel om daar een verhaal van te smeden. De meeste nieuwsuitingen zijn kort en willen zo snel mogelijk ‘het hele verhaal’ boven tafel. Morgen is er immers weer ander nieuws. Dat gaat vaak ten koste van nuance, het tonen van meerdere gezichtspunten en het besef dat veel verhalen simpelweg geen ontknoping hebben. We hebben voor dat soort verhalen sinds mensenheugenis een andere, betere vorm: literatuur. Kranten en andere journalistieke media achterhalen de feiten, maar met fictie kom je dichter bij de waarheid. 


3. Literatuur overstijgt het boek

Wij vinden dat literatuur niet één op één samenvalt met het boek. Het fysieke boek zoals we het nu kennen is nog maar vijfhonderd jaar het geëigende medium voor de literatuur. Shakespeare schreef voor het toneel, de Middeleeuwse sermoenenschrijvers voor de kerk, Homerus voor het dorpsplein. In die tijden was literatuur dus niet zozeer een kwestie van lezen, maar eerder van luisteren. Sinds de vorige eeuw is kijken steeds belangrijker geworden. In onze visie zijn boeken, films, theaterstukken, Netflixseries, spoken word, popsongs, graphic novels en podcasts allemaal dragers van verhalen die de wereld om ons heen duiden. Wij noemen dat de ‘literaire cultuur’.


4. De canon is ook maar een mening

Elke literaire cultuur heeft zijn schrijvers en klassiekers die vastgeklonken zitten in het collectieve bewustzijn. Toch komt dat niet zozeer door het soortelijk gewicht van die werken, maar vooral door het gewicht van degenen die de canon samenstellen. Er wordt schitterende literatuur gemaakt in alle uithoeken van de wereld, in de kleinste taalgebieden en door makers van allerhande kleur, gender en leeftijd. Die willen we op het platform laten zien.


5. Toegankelijk voor iedereen

We vinden dat literatuur toegankelijk moet zijn voor iedereen, ook als je een kleine beurs hebt en je je geen lidmaatschap van ons platform kunt permitteren. Alle dagelijkse verhalen en posts op ilfu.com zijn daarom gratis te lezen, beluisteren of bekijken. Het zijn echter de leden die de verhalen op het platform financieren en meehelpen die verhalen bij een zo breed en divers mogelijk publiek te brengen. En steun je ons met meer dan één lidmaatschap, dan geven we de extra gekochte lidmaatschappen weg aan minder kapitaalkrachtige lezers die toch graag lid willen worden.


6. Leden zijn ons kapitaal

Onze redactie draagt de dagelijkse zorg en verantwoordelijkheid voor het platform, maar we doen dat graag samen met onze leden. Jullie kennen taalgebieden die voor de redactie onbereikbaar zijn, kennen schrijvers die we nog niet hebben ontdekt en zijn degenen om wie het draait; de lezers, luisteraars, kijkers die bewonderen, interpreteren en kritisch beschouwen. Gezamenlijk maken we de literaire cultuur sterker en gevarieerder. 


7. Alle ledeninkomsten gaan naar auteurshonoraria

ILFU is een stichting zonder winstoogmerk. We doen niet aan winstmaximalisatie, er zijn geen winstuitkeringen en onze medewerkers en schrijvers werken volgens fair pay-tarieven in de culturele sector. 100% van de ledeninkomsten gaat naar de vergoeding voor schrijvers en geen cent naar websitebouwers, techniek, marketingbureaus en de logistiek. Voor die noodzakelijke investeringen (en de eerste maanden van de auteurshonoraria) hebben we bijdragen ontvangen van het Cultuurinovatiefonds, Fonds21, Gemeente en Provincie Utrecht en het Ministerie van OCW. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Om ook na de opstartfase auteurs te kunnen blijven betalen, hebben we minimaal duizend leden nodig. Elk lid draagt dus direct bij aan nieuw werk van schrijvers. 


8. We zijn onafhankelijk

Er zijn geen adverteerders of commerciële belanghebbenden betrokken bij het ILFU. Met onze financiers uit de private en publieke sector hebben we heldere afspraken over de besteding van het geld en het behoud van volledige redactionele vrijheid. We zijn evenmin verbonden aan een of meerdere uitgeverijen. Dat geeft ons de vrijheid om ook makers en werken te publiceren die (nog) niet in de traditionele keten van het Nederlandse boekenvak circuleren. We hoeven geen clicks te genereren om adverteerders tevreden te stellen, maar willen slechts zoveel mogelijk lezers, luisteraars en kijkers voor de makers, die we voor hun werk een eerlijk loon willen betalen. 


9. Geen algoritmen maar persoonlijke interesses  

Je wordt op ilfu.com dagelijks verrast door nieuwe verhalen, book talks, gedichten, audio of video. Niet op basis van wat een computer afleidt uit je klikgedrag, maar op basis van zorgvuldig gecureerde verhalen en de interesses die je zelf aangeeft door thema’s en schrijvers te volgen. Het ‘Mijn Ilfu-dashboard’ fungeert als een multimediale boekenkast waarin je je favoriete verhalen, audiovoordrachten en video’s kunt opslaan om ze op een later tijdstip (nogmaals) te bekijken én je eigen gedachten te delen met anderen. 


10. We zijn transparant

We zullen jaarlijks verantwoording afleggen aan onze leden: we committeren ons eraan alle ledeninkomsten te besteden aan auteurshonoraria. Aan het eind van het jaar zullen we jullie inzage geven waar het geld naartoe is gegaan. Ook zullen we laten zien welke onderdelen veel bekeken zijn, welke suggesties jullie hebben gedaan om het platform te verbeteren en wat we hebben gedaan om privacy, duurzaamheid, diversiteit en toegankelijkheid te verbeteren.

Ik word lid!