ILFU x Centraal Museum: Tweesprong, een gedicht van Louise Glück

Twee ogenschijnlijk totaal verschillende collecties ontmoeten elkaar in Double Act: de monumentale video-installaties van de Amerikaanse familie Kramlich en 17de-eeuwse schilderwerken van het Centraal Museum. ILFU en het Centraal Museum voegen samen een extra laag aan de tentoonstelling toe. Diverse schrijvers en dichters lieten zich inspireren door het tijdloze van de schilderijen en het visuele verhaal van de videokunstenaars. Vandaag: Louise Glück schreef een gedicht bij een combinatie van een videowerk van Bill Viola en oude werken van Paulus en Johannes Moreelse.

Tags

Double Act Poëzie Kunst
Bill Viola, The Crossing, 1996, Photo Alessandro Moggi, courtesy Fondazione Palazzo © Bill Viola Studio

Word ILFU Member en steun onze schrijvers en verhalen

Vertel me meer

Tweesprong

vertaald door Onno Kosters

Mijn lichaam, nu we niet zo lang meer zullen optrekken tezamen

voel ik stilaan jegens jou een zachtmoedigheid ontstaan, primitief en ongeproefd,

als wat ik me herinner van de liefde toen ik jong was –

de liefde met zijn dikwijls dwaze doelstellingen,

maar nimmer dwaas zijn voorkeuren, zijn zindering.

Te veel bij voorbaat opgeëist, te veel onmogelijk te beloven –

Mijn geest is zo bevreesd geweest, zo driftig:

vergeef hem zijn wreedaardigheid.

Als ware hij die geest beweegt mijn hand over je heen, omzichtig,

om geen aanstoot te geven,

maar dorstend, uiteindelijk, naar zijn vertolking in het vlees:

de aarde is het niet die ik straks mis,

jij bent het die ik straks mis.

Paulus Moreelse, De foltering van Prometheus ca 1634-1638 © Centraal Museum Utrecht Ernst Moritz

Crossroads

My body, now that we will not be traveling together much longer

I begin to feel a new tenderness toward you, very raw and unfamiliar,

like what I remember of love when I was young—

love that was so often foolish in its objectives

but never in its choices, its intensities.

Too much demanded in advance, too much that could not be promised—

My soul has been so fearful, so violent:

forgive its brutality.

As though it were that soul, my hand moves over you cautiously,

not wishing to give offense

but eager, finally, to achieve expression as substance:

it is not the earth I will miss,

it is you I will miss.

Bill Viola, The Crossing, 1996, Videosound installation Photo Kira Perov © Bill Viola Studio

Beeldcredits

Bill Viola, The Crossing, 1996, video/geluidsinstallatie Foto: Kira Perov © Bill Viola Studio

Bill Viola, The Crossing, 1996, video/geluidsinstallatie
Foto: Alessandro Moggi, Fondazione Palazzo Strozzi © Bill Viola Studio

Paulus Moreelse, De foltering van Prometheus, ca. 1634-1638, olieverf op paneel, collectie Centraal Museum, Utrecht/aankoop met steun van de BankGiroLoterij 2010 © Centraal Museum Utrecht/Ernst Moritz

Eerder in de reeks ILFU x Centraal Museum

Daphne Huisden schreef een verhaal bij een combinatie van een videowerk van Pipilotti Rist en oude werken van Bloemaert, Jan van Scorel en acht anonieme kunstwerken.

Lees 'Afrekenen' hier
Eerder in de reeks ILFU x Centraal Museum

Double Act

Hoe verbeelden kunstenaars van toen en nu de menselijke emotie? In Double Act treffen videokunst en zeventiende-eeuwse schilderijen elkaar in een tentoonstelling die onderzoekt wat het betekent om mens te zijn. Te zien in het Centraal Museum van 8 okt 2022 — 15 jan 2023. Alle verhalen verschijnen ook in een speciaal magazine, te verkrijgen in het museum.

Bezoek de tentoonstelling