C.C.S. Cronestipendia voor beloftevolle auteurs


Een beloftevolle Utrechtse auteur is:

  • een auteur die een contract heeft met een uitgeverij voor een eerste publicatie ofwel reeds één, twee of maximaal drie publicaties heeft uitgebracht bij een reguliere uitgeverij.

  • een auteur die inwoner is van de gemeente Utrecht of directe omgeving

Voldoe je aan deze voorwaarden, en wil je voor een stipendium in aanmerking komen, meld je dan schriftelijk aan vóór vrijdag 26 april, 12:00 uur:


Bij voorkeur per e-mail: sophie@ilfu.com
Ofwel per post: C.C.S. Croneprijzen Gemeente Utrecht p/a International Literature Festival Utrecht, Achter de Dom 14, 3512 JP, Utrecht.

Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen, als de volgende informatie is bijgevoegd:

  • volledige naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum

  • een kopie van een bankafschrift of een bankpas met daarop naam begunstigde, naam bank en het IBAN-nummer

  • een curriculum vitae met een overzicht van eerdere publicaties of een kopie van een contract met een uitgeverij

  • een motivatiebrief waarin je jezelf kort voorstelt en uitlegt waarom een stipendium bijdraagt aan de publicatie van nieuw werk

  • een voorbeeld van eigen werk (poëzie: maximaal 6 kantjes A4 of proza: maximaal 10 kantjes A4.)

  • indien er reeds een of meerdere werken zijn gepubliceerd ontvangt de jury graag minimaal één van deze publicaties meegestuurd met de inzending.

De jury geeft voor toekomstige inzenders, met name prozaïsten, nog wel het volgende advies: selecteer zorgvuldig het fragment dat je instuurt ter beoordeling. Een gedicht heeft nu eenmaal als afgerond kunstwerk op zichzelf veel meer zeggingskracht dan een fragment uit een roman. Kies bijvoorbeeld voor een kort verhaal of een afgerond artikel voor je inzending, en als je een stuk uit je roman wilt insturen, kies dan voor het eerste hoofdstuk van je roman of in elk geval een op zichzelf staande passage en/of leid je romanfragment goed in.

Procedure

1. Inzenders ontvangen per mail een ontvangstbevestiging van hun inzending.
2. De organisatie beoordeelt of inzendingen voldoen aan bovengenoemde criteria. Indien dat niet of onvoldoende het geval is, kan een inzending op formele gronden worden uitgesloten van deelname.
3. Een externe beoordelingscommissie leest en beoordeelt in de eerste ronde alle geanonimiseerde leesfragmenten en krijgt vervolgens tijdens het juryoverleg inzage in de bijbehorende biografische gegevens en motivatiebrieven. Tijdens dit overleg worden drie laureaten uitgekozen.
4. Uiterlijk eind juli ontvangen alle inzenders bericht over of hen een stipendium wordt toegekend.
5. De genomineerde auteurs worden uitgenodigd voor en worden geacht aanwezig te zijn bij de uitreiking tijdens het International Literature Festival Utrecht tussen 21 september en 5 oktober 2024. De datum van de uitreiking zal ten spoedigste aan inzenders worden medegedeeld.
6. Ontvangers van het stipendium verklaren zich bereid met het opnemen van de volgende tekst in de roman, de bundel of de publicatie die met behulp van het stipendium tot stand is gekomen: ‘Voor het schrijven van dit werk ontving de auteur een C.C.S. Cronestipendium van de gemeente Utrecht.’

De laureaten van de C.C.S. Cronestipendia 2023 waren Max Urai, Falun Ellie Koos en Arja Mari. De driejaarlijkse C.C.S. Croneprijs, een prijs van €10.000 voor het gehele oeuvre van een in Utrecht woonachtige auteur wordt in 2025 weer uitgereikt. De C.C.S. Croneprijs werd in 2022 toegekend aan Vrouwkje Tuinman.